مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

کرایولیپولیز

کرایولیپولیز در لغت به مفهوم ازبین بردن سلول چربی توسط ایجاد سرما ست و به همین جهت بدون بازگشت است ، که برای از بین بردن سلول چربی از بدن به کار می رود . این متد از سال ۲۰۰۹ بر روی انسان بصورت موفقیت آمیز آزمایش و به عنوان متد جایگزین بدون جراحی برای ازبین رفتن سلول چربی توصیه می‌شود. کرایولیپولیز مبتنی بر سرما خلأ و مکش است و موضعی که قرار است

سلول های چربی‌اش از بین رود به داخل محفظه مکنده دستگاه کشیده می‌شود وبه مدت چهل پنج دقیقه در این محفظه مکشی قرارمی گیرد. کرایولیپولیز در واقع برای برطرف کردن سلول های چربی به کار می رود و همراه با عوارض بسیار اندک است.
کرایولیپولیز دارای محاسن بی مانندی است که از جمله :
•    غیرقابل برگشت
•    غیر تهاجمی
•    کاهش سایز منطقه مورد نظر بصورت دقیق
•    برای تمامی انواع پوست ایمن و مطمئن
•    نتایج درمانی ماندگار

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو