مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

کاشت مو به روش BHT

کاشت موکاشت مو 

در این روش از موهای مناطقی مانند جلوی سینه یا ریش یا کمر با تکنیک FIT موها برداشته شده و به سر منتقل می شوند. چون تراکم موها در واحد سطح در این مناطق کمتر از سر بوده و شکل و خصوصیات مو نیز متفاوت از موی سر است،

معمولاً نتایج این پیوند از نظر زیبائی چندان رضایت بخش نبوده و اغلب متخصصین این رشته تمایلی به انجام آن ندارند.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو